Rozliczenie projektu PARP

PARP

Informujemy, iż spółka Businessbar.pl w roku 2020 wzięła udział w Programie Operacyjnym Inteligenty Rozwój
Dotacje na kapitał obrotowy 3.4 POIR

Planowane efekty: Celem projektu było utrzymanie działalności gospodarczej

Wartość projektu: 327 075,12 zł

Wkład Funduszy europejskich:  100%