Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Korzystając z serwisu BUSINESSBAR.pl powierzasz naszej firmie gromadzenie oraz przetwarzanie swoich danych, dlatego też informujemy jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest BUSINESSBAR.PL SP. Z O.O.

Każdy Abonent ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Operatora.

ŚWIADCZENIE USŁUGI „MAILING/NEWSLETTER”

  1. Przedmiotem usługi „Mailing BUSINESSBAR.pl” jest wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez BUSINESSBAR.pl na adres użytkownika, w sposób cykliczny i bezterminowo informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) zwanej dalej Mailingiem/Newsletterem.

  2. Usługa Mailing/Newslettera jest bezpłatna i jest dostępna dla każdego podmiotu który dokonał rejestracji na stronie serwisu BUSINESSBAR.pl lub korzysta ze strony pod warunkiem spełnienia czynności, o której mowa w punkcie 6. Niniejszego Regulaminu.

  3. Mailing/Newsletter jest przesyłany do zarejestrowanych użytkowników co najmniej raz w miesiącu .

  4. Newsletter zawiera między innymi materiały marketingowe, reklamy, aktualną ofertę usług świadczonych przez BUSINESSBAR.pl oraz informacje dotyczące j działalności BUSINESSBAR.pl oraz promocji, których jest ono organizatorem.

  5. Korzystanie przez usługobiorcę z usługi Mailing/Newsletter jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

  6. Usługobiorca zamawiający usługę mailing/newsletter powinien podać swoje adres poczty elektronicznej.

  7. Każde wydanie Mailingu/ Newslettera BUSINESSBAR.pl zawiera:

   a) wskazanie Serwisu BUSINESSBAR.pl jako nadawcy

   b) wypełnione pole „Temat” określające treść Mailingu/Newslettera BUSINESSBAR.pl

   c) informację o sposobie rezygnacji z usługi Mailingu/Newslettera lub zmiany adresu poczty elektronicznej usługobiorcy.

  8. Usługobiorca poprzez wypełnienie formularza zamówienia usługi Mailingu/ newsletter za pośrednictwem strony internetowej www. BUSINESSBAR.pl i zaznaczenie okienka – akceptuję warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez usługodawcę w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator Danych nie powierza innym podmiotom trzecim przetwarzania danych o zapisanych Użytkownikach.

 2. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Usługobiorcę dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych.

 3. Usługobiorca w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

 4. Każdy usługobiorca Mailingu/Newslettera ma prawo w każdym czasie odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowej droga elektroniczną, o której mowa w pkt 6 Regulaminu, poprzez kliknięcie linku znajdującego się w stopce każdej wiadomości przesłanej przez BUSINESSBAR.PL w ramach usługi Newsletter lub przesłanie stosownej wiadomości na adres biuro@businessbar.pl.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji możliwości przeglądania strony serwisu BUSINESSBAR.pl.

 • Administratorem Serwisu BUSINESSBAR.pl jest firma BUSINESSBAR.PL SP. Z O.O.

 • Pliki Cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 • Podczas odwiedzin przez Użytkownika serwisu BUSINESSBAR.pl system serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki.

 • Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona.

 • Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, serwis BUSINESSBAR.pl nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.

 • W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

 • Serwis BUSINESSBAR.pl informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku Serwis może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 • Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

 • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl

 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 • Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html

 • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

 • W ramach serwisu BUSINESSBAR.pl wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. a) stałe – są one przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 2. b) sesyjne – Cookies które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 3. c) zewnętrzne – Cookies , które Administrator usługi wykorzystuje w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznych serwisów internetowych. Administrator usługi wykorzystuje je w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

 • Pliki cookies wykorzystywane w naszym serwisie:

 • id sesji (cookies sesyjne)

 • ostatnio oglądane usługi (cookies stałe)

 • rejestracja nowego konta

 • subskrypcja newslettera

 • Dodatkowo używamy cookies ze strony Google Analytics (służą do statystyk odwiedzin):

 • Identyfikator użytkownika (cookies stałe)

 • Identyfikator sesji (cookies sesyjne)

 • Identyfkator kampanii (cookies stałe)

 • Segmentacja użytkowników (zmienne niestandardowe) (cookies stałe)

 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.